Shopping cart is empty
 
English Polski Spanish 
Search For a Manual
 

(e.g. AA-V20EG JVC, ZX-7 Sony )
PayPal 1000+ rating Secure, Encrypted Checkout.
 
Who's Online
There currently are 362 guests online.
Categories
Information
Featured Product
Home >> ALNO >> AEF3690X Owner's Manual
 
 0 item(s) in your cart 

ALNO AEF3690X
Owner's Manual


Tweet about this product and get $1.00 of store credit for instant use!
  • Download
  • PDF Format
  • Complete manual
  • Language: English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese
Price: $4.99

Description of ALNO AEF3690X Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file after You purchase it.

Owner's Manual ( sometimes referred to as User's Guide or User's Manual ) contains information on how to use Your device. After placing order we'll send You download instructions on Your email address.

The manual is available in languages: English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese

Not yet ready
You must purchase it first

Customer Reviews
There are currently no product reviews.
Other Reviews
 LGR6634BW2 WHIRLPOOL Owner's Manual by Paul Santiago;
I did not have the manual for a Whirl Pool gas dryer, therefore I purchased it from Owner-manuals. This is exactly what I needed. Thank you for the service.
 AG-H500 TEAC Owner's Manual by Werner Keil;
I was so pleased to get the owner`s manuel within one hour! Thanks again. Regards Werner
 CT-WM62R PIONEER Owner's Manual by Lucinda Phoenix;
Finding the owners manual for my Pioneer CRWM62R is greatly appreciated. I had searched several other web sites with no success. Although my manual was not listed on your site for immediate download, I recevied an email within a few hours that my ower's manual was posted for me. I had no difficulty downloading the manual for my 20 year old multi-cassette player. Owner Manuals provides a service that is valuable, easy-to-use, accurate , efficient, and priced fairly. I thank you.
 KT-2030L KENWOOD Owner's Manual by Alistair Hill;
Excellent manual - just what I needed. Although currently available only in German, their are lots of pictures which makes it all very clear.
 PE1642 PHILIPS Owner's Manual by Robert Schmid;
PHILIPS PE1642 Owner's Manual Hi, you have complet fullfilled my expectance. Price is OK. Robert Schmid

Text excerpt from page 8 (click to view)
Inleiding
Lees deze gebruikshandleiding aandachtig door, alvorens de wasemkap te installeren. Deze handleiding verklaart de verschillende technische mogelijkheden van uw apparaat en zal u met het gebruik hiervan vertrouwd maken. Deze handleiding is bestemd voor meerdere produkten uit dezelfde serie, u kunt dus beschrijvingen tegenkomen die voor uw apparaat niet van toepassing zijn. De afzuigkap kan zowel als afvoerkap en als circulatiekap gebruikt worden. Indien een afvoerkanaal aanwezig is, adviseren wij u de kap als afvoerkap te gebruiken zodat damp en kookgeutres naar buiten gevoerd worden. De accessoires kunnen van land tot land verschillen. Wij behouden ons het recht voor het produkt zonder waarschuwing vooraf te wijzigen, in het kader van verbetering ervan en met inachtneming van de normen. Attentie bij gebruik als afvoerkap Bij gelijktijdig gebruik van een afzuigkap met afvoer en een van de omgevings lucht afhankelijke vuurbron zoals by, gas- olie- ofkolengestooktn, haarden etc. is voorzichtigheid geboden, daar de afzuigkap de lucht afvoert die voor verbranding noodzakelijk is. Veilig gebruik is mogelijk als bij gelijktijdig gebruik van de kap en de vuurbron een onderdruk van hoogstens 0,04 Mbar bereikt wordt en daarmee het terugzuigen van rook- gassen vermeden wordt. Dit kan vermeden worden door het aanbrengen van een niet afsluitbare toevoeropening in een deur, raam of muur. Opmerking — Bij de beoordeling dient altijd de komplete luchthuishouding van de gehele woning meegenomen te worden. Bij gebruik van kookapparaten zoals by kookplaat, gasoven etc. geldt deze regel niet in geral van twijfel moet bij een vakman advies ingewonnen worden. Als de kap als circulatiekap - met koolstoffilter gebruirt wordt, is gebruik zonder beperkingen mogelijk. Belangrijk — Hoe korter de afvoerpijp en hoe minder bochten, hoe beter de werking van de afzuigkap is. Bij afvoer moeten de volgende voorschriften in acht genomen worden: Voor afvoer nooit een in gebruik zijnd rookgasafvoerkanaal of een toevoer luchtschacht gebruiken. Bij afvoer via een niet meer in gebruik zijnd rookgaskanaal, is het aan te bevelen dit dorr een vakman (schoorsteenveger) te laten kontroleren. De afgezogen lucht mag niet terecht komen in een luchtkanaal waarin warme lucht cirkuleert. Bij afvoer van de lucht dienen tevens de plaatselijke voorschriften in acht genomen te worden.

- Groen licht (werking minder dan 6 uur) - Geel licht (werking tussen 6 en 12 uur) - Rood licht (werking langer dan 12 uur). Om de timer te resetten moet de toets T 5 seconden worden ingedrukt terwijl de wasemkap uitgeschakeld is. Als uw model is uitgerust met bedieningen zoals op Afb. 3A, start een tijdschakeling die na 5 minuten de wasemkap helemaal uitschakelt, als de snelheidstoets minstens 3 seconden ingedrukt gehouden wordt (totdat alle lampje tegelijkertijd knipperen) en de wasemkap ingeschakeld is. Weergave filterstatus (niet beschikbaar op alle uitvoeringen). Als de wasemkap die u in uw bezit heeft is voorzien van bedieningen van het type zoals op Afb. 3A, begint één van de knoppen bij nummer 1 te knipperen als er 20 bedrijfsuren bereikt zijn, om te waarschuwen dat het metalen filter moet worden schoongemaakt. We kunnen de filterstatus ook laten weergeven voordat de 20 bedrijfsuren bereikt zijn, en wel door tegelijkertijd minstens 2 seconden op de toets van de 1 e en de 3e snelheid te drukken terwijl de motor stilstaat: - Er gaat niets branden: het filter heeft minder dan 6 uur gemaakt - De toets van de 1 e snelheid gaat branden: werking tussen 6 en 12 uur - De toetsen van de 1 e en 2 e snelheid gaan branden: werking tussen 12 en 18 uur - Alle drie de snelheidstoetsen gaan branden: werking langer dan 18 uur. Als uw kap filterend werkt en voorzien is van de bedieningen van Afb. 3A, beginnen bij het bereiken van de 120 bedrijfsuren alle knoppen te knipperen, om te waarschuwen dat het koolstoffilter moet worden vervangen; als de 120 uur nog niet bereikt zijn, moet minstens 2 seconden tegelijkertijd op de 2e en de 3e snelheidstoets worden gedrukt bij stilstaande motor: - Er gaat niets branden: het filter heeft minder dan 30 uur gemaakt - De toets van de eerste snelheid gaat branden: werking tussen 30 en 60 uur - De toetsen van de 1e en de 2e snelheid gaan branden: werking tussen 60 en 110 uur - Alle drie de snelheidstoetsen gaan branden: werking langer dan 110 uur. Om de teller te resetten drukt u op de starttoets bij nummer 1 en houd deze minstens 2 seconden ingedrukt. Als er geen handmatige reset plaatsvindt, wordt na 15 minuten een automatische, interne reset uitgevoerd. Aanvullende eigenschappen. Op enkele modellen (Afb. 3A) is het mogelijk, om het rendement van de wasemkap zowel in de filterende als in de afzuigende uitvoering te verbeteren, via de bedieningen twee verschillende bedrijfswijzen van de motor te kiezen. Om de wasemkap in te stellen op de Afzuigmodus: houd de knop bij nummer 1, die correspondeert met de 1 e snelheid (Afb. 3A) minstens drie seconden ingedrukt terwijl de motor uitgeschakeld is, na deze handeling zullen alle toetsen tegelijkertijd 4 keer knipperen; om de wasemkap in de Filtermodus in te stellen: houd de knop bij nummer 1, die correspondeert met de 2e snelheid (Afb. 3A) minstens drie seconden ingedrukt terwijl de motor uitgeschakeld is; na deze handeling zullen alle toetsen tegelijkertijd 8 keer knipperen. Vervanging van de lampjes Als de wasemkap voorzien is van een halogeenlamp, moet u erop letten bij het vervangen het lampje nooit met de handen aan te raken. Gebruik een willekeurige droge, niet-vette bescherming (b.v. een stoffen doek) om rechtstreeks contact met de huid te vermijden, anders zou het lampje doorbranden. Gebruik nooit lampjes met een vermogen dat groter is dan dat wordt aangegeven op het etiket binnenin de wasemkap.

Montage
Montage van de wasemkap aan de muur De afzuigkap dient midden boven de kookplaat aangebracht te worden. De minimum afstand tussen de kookplaat en de onderzijde van de kap dient voor elektrische fornuizen 650 mm en voor gasfornuizen 750 mm te bedragen. Let erop dat deze afstand in verschillende landen, volgens verschillende in deze landen geldende voorschriften, af kan wijken. Controleer voordat u begint te boren of er geen leidingen beschadigd zullen worden. Indien er geen afvoerpijp naar buiten beschikbaar is voor de afzuigversie, dient er een luchtafvoer in de muur te worden gemaakt met een diameter van 130 mm. 1) Bepaal de afstand tussen de kookplaat en de wasemkap (Afb. 4) met behulp van de bijgeleverde boormal. 2) Zorg er met behulp van de boormal voor dat de minimum afstand tussen de kookplaat en de onderzijde van de kap in acht genomen wordt, vooral wanneer er een afvoer naar buiten voorzien is door middel van een pijp die boven de keukenkastjes loopt (Afb. 6). 3) Zet de twee delen van de flens (afb. 5/H) aan elkaar met de twee schroeven en breng hen aan op de bovenkant van het motorblok (Afb. 5/L), het geheel met de 4 schroeven (Afb. 5/ I). 4) Bereid de boringen in de muur voor bevestiging van de wasemkap voor op de juiste afstand tot het motorblok volgens de bijgeleverde mal, waarna u de wasemkap kunt vastzetten met de tweeschroeven plus de twee pluggen (Afb. 5/N). 5) Voor de juiste installatie van de kap zijn 2 schroeven met gaten van Ø 8 mm daar op de achterwand aangebracht, waar 2 blokkeerschroeven met pluggen in de muur geschroefd worden (Afb. 5/O). 6) Afzuigversie met pijpen boven de kastjes: zet de twee delen van de bocht van 90° aan elkaar (afb. 5/G) met de schroeven en bevestig hen aan de flens. Verbind het verlengstuk (Afb. 6/ 1) en draai de bocht in de gewenste richting voor de afvoer van de lucht. Verbind nu de luchtafvoerpijpen. 7) Afzuigversie met luchtafvoer in de pijpen: verbind de flens met een pijp die de lucht naar buiten afvoert. 8) Filterversie: zie punt 6), maar sluit de opening naar de pijp met de daarvoor bestemde plastic roosters (Afb. 5/S), erop lettend dat de luchtstroom naar boven blaast, niet naar de muur. Vergewis u ervan dat alle onderdelen goed vastzitten en dat de bewegende onderdelen goed beschermd worden. N.B. In het geval van een luchtuitgang van 150 mm, de flens niet aan de uitgangsleiding bevestigen door middel van de schroeven, om een vrije werking van de terugslagklep te waarborgen. Montage van de pijpen. (geldig zowel voor de afzuig- als de filterversie) 1) Bevestig de beugel aan de muur (afb. 5/C) op grond van de gewenste hoogte van de pijpen, met behulp van de twee schroeven met plug (afb. 5/A). 2) Bevestig de korte pijp (Afb. 5/D) aan de beugel met behulp van de twee schroeven (Afb. 5/ B). 3) Breng aan de voorzijde de lange pijp aan (Afb. 5/E). 4) Zet de lange pijp van binnenuit vast aan de wasemkap met behulp van de twee schroeven (Afb. 5/Q), na de moeren in de kooi te hebben gestoken. 5) Sluit de openingen van de pijp met de daarvoor bestemde plastic roosters (Afb. 5/S), erop lettend dat de luchtstraal naar boven blaast, niet naar de muur. Let op — Vergelijk de netspanning met die op het typeplaatje. Als zich aan het apparaat geen stekker bevindt, moeten bij de installatie de aansluitpolen minstens 3 mm uit elkaar liggen. Let op: De fabrikant wijst iedere aansprakelijkheid voor storingen die voortkomen uit het veronachtzamen van bovengenoemd voorschrift, af. De draden in de voedingskabel moeten worden geïdentificeerd aan de hand van de kleur, op volgende wijze: Blauw = nulleiding - Bruin = lijn

Veiligheidsvoorschriften
Het is verboden onder de wasemkap te flamberen. Wanneer u frituurt, moet u dit constant onder controle houden, aangezien de olie in de frituurpan in brand zou kunnen vliegen. Om brandgevaar te vermijden is frequent reinigen van alle oppervlakken noodzakelijk. Dit kan worden gedaan met een doek en/of een kwast met gedenatureerde ethylalcohol of van alcohol afgeleide stoffen, behalve in het gebied van de bedieningen (Afb. 3). Verder is het belangrijk alle op de wasemkap geïnstalleerde filter vaak te demonteren en schoon te maken of te vervangen. Vlammen van gasfornuizen moeten altijd met een pan bedekt zijn. De warmte die door het open vuur veroorzaakt wordt, zou de kap kunnen beschadigen.

Onderhoud
Bij schoonmaken of ander onderhoud, altijd de stekker uit het stopkontakt halen.De kookluchtjes worden eerst door het vetfilter gevoerd en (bij gebruik als circulatiekap) daarna door het koolfilter. De werking van het apparaat is afhankelijk van de toestand van de filters. Het koolstoffilter Hierbij wordt de aangezogen lucht tevens door het koolfilter gezogen en van kookluchtjes ontdaan. Dit filter kan niet schoongemaakt worden en moet, afhankelijk van het gebruik, (ca. 2 x per jaar) vervangen worden. Verwisseling van het koolfilter (alleen bij circulatiefunktie) Hetis voldoende deze linksom te draaien (Afb. 2). Vetfilter Het vetfilter neemt vetdeeltijes op, die zich anders aan de muren en keukenmeubelen vastzetten. Het aluminiumfilter dient bij normaal gebruik jedere 10-15 dagen in water met een afwasmiddel of in een vaat-wasmachine schoongemaakt te worden. Let hierbij of de filter niet te verbuigen, daar deze uit meerdere dunne metalen laagjes bestaat. Het aluminium filter kan verkleuren, dit is niet van invloed op de werkzaamheid van het filter, maar zou de prestaties ervan kunnen verbeteren. Filterwisseling of schoonmaken Om het aluminium vetfilter (Afb.1) te verwijderen, moet u het filter aan het openingslipje vastpakken, het naar u toe buigen en het filter vooruit laten zakken. Voer deze handelingen in omgekeerde volgorde uit om het filter terug te plaatsen. Wat te doen in geval van een defekt? Geef bij een servicegeval aan de desbetreffende servicedienst de volgende gegevens door:

Model
Type Manuf.-No. Deze gegevens vindt u op het typeplaatje naast de motor. Vul deze gegevens in bovenstaande vakjes in. Deze gegevens maken het voor de servicedienst mogelijk om de juiste onderdelen mee te geven, zodat de kap bij het eerste bezoek al gerepareerd kan worden. Technische gegevens Aansluitwaarde motor: 1 x 200 Watt Verlichting: 2 x 20 Watt Aansluitwaarde: 240 Watt / 230 V / 50 Hz Elektrische aansluiting: vast gemonteerde 0,9 meter draad met geaarde stekker. Bij reparatie uittrekken. Vermogen: 510 m3 p. U.

Gebruiksinstructies
De kap moet op z'n laatst bij kookbegin aangeschakeld worden. Het rendement van de aangebrachte filters neemt toe wanneer de wasemkap ongeveer 20-30 minuten na het koken wordt uitgeschakeld. Gebruikswijze van de wasemkap De kap moet op z'n laatst bij kookbegin aangeschakeld worden. Alvorens de wasemkap in bedrijf te stellen, moeten alle beschermfolie worden weggehaald, bijvoorbeeld van de aluminium vetfilters of van de roestvrij stalen buizen. De wasemkap heeft verschillende soorten bedieningen (Afb. 3A-3B), afhankelijk van het model: 1- snelheidsschakelaar 2- lichtschakelaar. Op enkele modellen is de Toets T – Timerfunctie voor uitschakeling op elke snelheid en Weergave van de filterstatus (Afb. 3B/3) aanwezig. In dit laatste geval wordt, als de bovengenoemde toets wordt ingedrukt terwijl de wasemkap ingeschakeld is, een timer gestart die na 5 minuten volledige uitschakeling van de kap veroorzaakt. Door op dezelfde toets te drukken terwijl de kap uitgeschakeld is, wordt de status van de filters weergegeven:

You might also want to buy

$4.99

SX-K700 TECHNICS
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…

$4.99

CJ-V51 PIONEER
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

SX-PR602 TECHNICS
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

AG7330 PANASONIC
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

AG-7500 PANASONIC
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…

$4.99

YB400PE GRUNDIG
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…

$4.99

GRAND PRIX ELECTRONIC 754 BECKER
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

CJ-V51 PIONEER
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…
>
Parse Time: 0.191 - Number of Queries: 135 - Query Time: 0.048